Podziel się swoją opinią

Będzie nam bardzo miło jeśli zechcą Państwo podzielić się swoją opinią dotyczącą pobytu w naszym apartamencie Marron.


Imię i nazwisko:

E-mail:Adres e-mail nie będzie publikowany

19 - 7 = ?Proszę podać prawidłowy wynik działania

Treść:

* - Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.


Zo­sta­łem po­in­for­mo­wa­ny­/a, że po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale ko­niecz­ne do publikacji przesłanej opinii na stronie www.marronszczyrk.pl oraz że przy­słu­gu­je mi pra­wo do­stę­pu do da­nych, ich zmia­ny, usu­nię­cia i za­prze­sta­nia prze­twa­rza­nia. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Tomasz Roman, ul. Kasztanowa 7/A2 Szczyrk.

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów