Dane kontaktowe

Apartament Marron

Adres

ul. Kasztanowa 7/A2
43-370 Szczyrk
woj. śląskie

NIP: 6762004844
REGON: 356562765

Kontakt telefoniczny

+48 501 494 575

Kontakt mailowy

office@slonecznycypel.pl

Masz pytania - napisz!

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

1 + 5 = ? Proszę podać prawidłowy wynik działania

Treść:

* - Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.


Zo­sta­łem po­in­for­mo­wa­ny­/a, że po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale ko­niecz­ne do udzie­le­nia od­po­wie­dzi na wysłaną wiadomość oraz że przy­słu­gu­je mi pra­wo do­stę­pu do da­nych, ich zmia­ny, usu­nię­cia i za­prze­sta­nia prze­twa­rza­nia. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Tomasz Roman, ul. Kasztanowa 7/A2 Szczyrk.


Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów